CZ
1
2
3

Pravidla BFL1. VNITŘNÍ ŘÁD BÁŇSKÉ FOTBALOVÉ LIGY Z.S.

1.1     STRUKTURA BÁŃSKÉ FOTBALOVÉ LIGY

Rozdělení týmů a herní systém v Báňské fotbalové lize (dále jen „BFL“) se bude každý ročník upřesňovat, operativně podle počtu přihlášených (registrovaných) týmů. Rozhodnutí o herním systému na daný ročník proběhne na zasedání výkonného výboru BFL, před začátkem daného soutěžního ročníku.

1.2     URČENÍ POŘADÍ 

1) Počet získaných bodů v soutěži
2) Počet získaných bodů ve vzájemných zápasech mezi týmy se stejným počtem bodů
3) Lepší brankový rozdíl ve vzájemných zápasech mezi týmy se stejným počtem bodů
4) Vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných zápasech mezi týmy se stejným počtem bodů (při shodě bodů tři a více týmů)
5) Vyšší brankový rozdíl v soutěži
6) Vyšší počet branek vstřelených v soutěži
7) Menší počet obdržených branek v soutěži
8) Los 

1.3     HRACÍ SYTÉM

Báňská fotbalová liga je rozdělena pro sezónu 2016/2017 do jedné ligy. V lize se týmy utkají dvoukolově, systémem každý s každým. Vítězství je za 3 body, remíza za 1 bod a prohra za 0 bodů.

1.4     STARTOVNÉ A REGISTRACE TÝMU  

Startovné za tým je určeno před každou sezónou. Startovné činí 2500 Kč na tým, na celý akademický rok.
           
V každém týmu může být registrováno maximálně 25 hráčů, minimální je počet 15 hráčů. Za tým mohou nastupovat studenti (nutnost mít osobní číslo) VŠB - TU Ostrava a Ostravské univerzity.  Pro nové týmy platí, přihlášení formou emailu (název týmu, kontaktní osoba) na banska.liga@gmail.com a webovou registrací týmu (kapitán se registruje na webu a nahraje soupisku týmu). Odkaz na registraci kapitána najde zde.
 

Před novou sezónou, pokud chce tým startovat pod svým názvem z minulého ročníku, musí jeho soupiska obsahovat minimálně 1/3 původního týmu z minulé sezóny při nižším počtu je tým brán jako nový a automaticky zařazen do 2.ligy.
 
Po zasedání výkonného výboru BFL (termín určí Předsednictvo BFL) je povinen každý registrovaný tým mít podanou registraci (soupisku) na webu www.banskaliga.cz v sekci „Pro kapitány“ (na starost kapitán týmu).

1.4.1  HRÁČI A EDITACE   

Každý hráč má povinnost se před zápasem prokázat platným ISIC kartou nebo občanským průkazem. Během zápasu mohou být průkazy hráčů zkontrolovány pověřenou osobou kdykoli a kapitánem soupeře před a o poločase zápasu.

 • V zimní semestru je možné soupisku editovat bez omezení do konce října.

 • Během zimní přestávky (leden a únor daného roku) je možné, volně editovat soupisku až do konce února, za podmínky, že tým zůstane ze 2/3 stejný! Je to z důvodů, že některé fakulty končí po zimním semestru.

 • Hráč, který začne sezónu a po zimním semestru skončí ve škole, může sezónu za tým dohrát, ikdyž nebude mít status studenta.

 • Hráč může nastupovat pouze za jeden tým v Báňské fotbalové lize.

 • Předseda BFL může udělit výjimku hráči, který není studentem VŠB-TUO a OU, aby mohl nastoupit v BFL. Udělení výjimky je čistě v kompetenci Předsedy BFL. 

Za semestr (tj. zimní a letní) je možné, kdykoli dopsat/vyměnit na soupisce max. 3 hráče, kteří budou studenty VŠB-TUO nebo Ostravské univerzity.

Nutné nahlásit změnu v soupisce vedení ligy „BFL“ minimálně 24h předem na email banska.liga@gmail.com nebo na mobil vedení ligy. Pokud hráč nebude nahlášen podle stanovených kritérií zavčasu, bude brán jako hráč, který nastoupil na černo a bude pokutován podle řádu Pokuty a tresty.

 

1.5     POVINNOSTI KAPITÁNA

 • Zaplatit startovné 2500 Kč do konce měsíce října daného roku

 • řádně vyplněná registrace týmu (min. 15 hráčů a max. 25 hráčů)

 • zajistit od hráčů na každý zápas karty ISIC, kolejky, občanský průkaz popř. kopie ISIC karty/kolejky/občanského průkazu (doporučuji na A4 celý tým)

 • chodit na zápas včas, aby nenastávaly zbytečné prostoje mezi zápasy

 • vždy před zápasem nahlásit čísla dresu jednotlivých hráčů rozhodčímu do zápisu o utkání

 • kontrola výstroje hráčů, obuv (kopačky bez kovových kolíků)

 • pokud si jeho tým na zápas půjčí dresy, po zápase vybere zpátky a v pořádku vrátí

 • evidence žlutých a červených karet, neumožnění startu hráče, který není řádně registrován

 • vysvětlení pravidel celému týmu

 • označení kapitána (kapitánskou páskou na paži), který jako jediný může slušnou formou hovořit s rozhodčím

 • kapitán je dále povinen sledovat emaily od vedení ligy, webové stránky a FB stránky Báňské fotbalové ligy a brát v potaz změny spojené s chodem Báňské fotbalové ligy

 

1.6     POMEZNÍ ROZHODČÍ

Pomezní rozhodčí na zápas zajišťuje vedení ligy BFL, podle dostupných zdrojů. Pokud nebude dostatečný počet pomezních rozhodčích z řad vedení ligy, tak má každý týmpovinnost delegovat na utkání BFL 2 lidi na lajnu, podle předem známého rozpisu lajnových rozhodčí, který vedení BFL zašle jednotlivým kapitánům a který bude umístěn v sekci "Ke stažení". Určení lidé na lajnu nemusí být hráči týmu, klidně to mohou být kamarádi/fanoušci, kteří rozumí fotbalu a umí mávat. Týmy z 1.ligy budou chodit mávat 2.ligu a naopak, aby nebyla narušena regulérnost soutěže. Týmy, které nebudou chodit mávat, budou vedením ligy potrestáni (v kompetenci předsedy "BFL" a místopředsedů).

 

1.7     TERMÍNY ZÁPASŮ

Zápasy se hrají dle aktuálního rozpisu, který je zveřejněn na oficiálních webových stránkách „BFL“ v sekci „Liga“. Každý z osob zodpovídajících za svůj tým (kapitán), je povinen hlídat si rozpis zápasů, jestli nedošlo ke změně. V případě nesrovnalosti nahlásit problém na email banska.liga@gmail.com. ZMĚNY TERMÍNŮ ZÁPASŮ VYHRAZENY.

1.7.1      ODLOŽENÍ ZÁPASU       

Odložit si zápas mohou týmy 1x za semestr, minimálně 48h před začátkem utkání. Tým, který se nedostaví na zápas v řádném termínu a není řádně omluven ze zápasu, bude potrestán podle stanov Pokuty a tresty. Během posledních 3 hracích týdnů, nelze zápasy odkládat, zdůvodů regulérnosti soutěže, probíhají zápasy PLAY OFF. Odklad zápasu ve výjimečném případě, může povolit po dohodě, Předsednictvo BFL.
  

1.8     POKUTY A TRESTY

Porušování pravidel či poškození nebo ztráta majetku „BFL“ budou trestány podle následujících pravidel.

 • Neoprávněný start hráče za tým – pokuta 200 Kč pro tým, za který nastoupil neregistrovaný hráč a kontumace 0:3. Pokud je hráč registrovaný v jiném týmu, budou tomuto týmu odečteny 3 body.

 • Za 4 žluté karty je automatický STOP na 1 zápas (osmá žlutá karta opět STOP na 1 zápas).

 • Za červenou kartu je automaticky STOP na 1 zápas.

 • Hraje-li za tým hráč, který je v trestu, týmu bude udělena kontumace 0:3.

 • Nedostavení se mužstva k zápasu – kontumace 0:3 v neprospěch provinilého mužstva a pokuta 200 Kč (bez předchozí omluvy).

 • Při opakované kontumaci (3x kontumace za celou sezónu) následuje vyřazení mužstva ze soutěže. Všechny dosažené výsledky a statistiky potrestaného týmu zůstanou (branky, karty, nástup hráče do utkání). Výsledky budoucích (neodehraných) zápasů budou tedy stanoveny v neprospěch provinilého týmu 3:0 a 0:3 (systém každý s každým dvakrát).

 • Pokud by došlo k vyřazení dvou a více týmů v jedné soutěži, budou výsledky mezi danými týmy anulovaný stylem - výhra 3:0 a prohra 0:3.

 • Pokud klesne počet hráčů během hry pod 6+1, rozhodčí je povinen ukončit utkání, důvod ukončení zapíše do zápisu o utkání, v takovém případě tým, kterému klesne počet hráčů pod 6+1 automaticky dostává kontumaci 0:3.

 • Každá pokuta musí být do příštího zápasu, pokutovaného týmu, uhrazena, pokud se tak nestane, automaticky následuje kontumace 0:3 (tzn. tým nehraje, dokud neuhradí pokutu).

Závažnější přestupky budou řešeny Předsednictvem BFL, které má tyto záležitosti na starosti. 
 

1.9    DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE  


Na každém utkání jsou k dispozici dvě sady dresů značky adidas, každá sada se skládá z 13ks hráčských dresů (každá má hodnotu 500 Kč) a z 2ks brankařských dresů (hodnota jednoho dresu 1000 Kč). Dále dva míče fotbalové míče (v celkové hodnotě 6000 Kč), desky na zápis, žlutá a červená karta, propisky, píšťalky.
 

Tyto věci obdrží nebo si vyzvedne delegovaný rozhodčí prvního zápasu každého hracího dne od správce na hale VŠB-TUO nebo od pořadatelů Báňské fotbalové ligy. Poslední rozhodčí každého hracího dne je povinen zkontrolovat všechny tyto věci předat zpátky na vrátnici na hale VŠB-TUO nebo pořadateli Báňské fotbalové ligy.
 

KAŽDÝ ROZHODČÍ ZODPOVÍDÁ ZA OBDRŽENÝ MAJETEK!!!

TATO PRAVIDLA I OSTATNÍ BODY JSOU ZÁVAZNÁ PRO VŠECHNY TÝMY ÚČASTNÍCÍ SE TÉTO DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE. JE POVINNOSTÍ VEDOUCÍHO TÝMU ČI KAPITÁNA S NIMI PODROBNĚ SEZNÁMIT VŠECHNY HRÁČE. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PRAVIDEL I HŘIŠTĚ (UMĚLÁ TRÁVA NEBO TRÁVA APOD.) V PRŮBĚHU SOUTĚŽE. V TOMTO PŘÍPADĚ BUDOU VŠICHNI KAPITÁNI O ZMĚNÁCH INFORMOVÁNI.

2. HERNÍ PRAVIDLA


Pravidlo 1 - HRACÍ PLOCHA

Povrch hrací plochy

Utkání BFL budou hrána na  umělém povrchu (v souladu s ustanoveními příslušné
soutěže). Barva umělého povrchu musí být zelená.

Rozměry

Hrací plocha musí mít tvar obdélníka. Pomezní čára musí být vždy delší, než čára branková.
Délka: minimum 90 m (100 yardů), maximum 120 m (130 yardů)
Šířka: minimum 45 m (50 yardů), maximum 90 m (100 yardů)

Vyznačení

Hrací plocha musí být vyznačena dobře viditelnými čárami. Tyto čáry patří k tomu území, které
ohraničují. Delší ohraničující čáry se nazývají pomezní čáry, kratší se nazývají brankové čáry.
Všechny čáry jsou nejvýše 12 cm (5 palců) široké. Hrací plocha je rozdělena na dvě poloviny středovou čárou. Uprostřed středové čáry je vyznačena středová značka. Kolem středové značky je vyznačen středový kruh o poloměru 9,15 m (10 yardů).

Brankové území

Brankové území je vyznačeno na obou koncích hrací plochy takto:
Kolmo ke každé brankové čáře se ve vzdálenosti 5,50 m (6 yardů) od brankových tyčí vyznačí směrem
do hrací plochy čáry 5,50 m (6 yardů) dlouhé a jejich koncové body se spojí čárou rovnoběžnou
s brankovou čárou. Prostor, který ohraničují tyto čáry a branková čára, se nazývá brankovým územím.

 

Rohové území

Kolem každého rohového praporku se na hrací ploše vyznačí čtvrtkruh o poloměru 1 m (1 yard).

 

Branka

Branka je umístěna uprostřed každé brankové čáry. Každou branku tvoří dvě svislé brankové tyče
postavené ve stejné vzdálenosti od rohových praporků, které jsou nahoře spojeny břevnem. Vnitřní
strany brankových tyčí jsou od sebe vzdáleny 7,32 m (8 yardů), spodní strana břevna je ve výši 2,44
m (8 stop) nad zemí. Brankové tyče a břevno musí být bílé.

 

Pravidlo 2 - MÍČ

Rozměry a materiál

Míč odpovídající pravidlu musí být zhotovený z kůže nebo jiného schváleného materiálu, nesmí mít obvod větší než 70 cm (28 palců) a menší než 68 cm (27 palců).

Výměna poškozeného míče

Jestliže během hry míč se stane nezpůsobilým ke hře, rozhodčí přeruší hru a po výměně míče naváže hru míčem rozhodčího v místě, kde se původní míč stal nezpůsobilým ke hře (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla 8).

Jestliže míč se stane nezpůsobilým ke hře v době, kdy je hra přerušena, vymění se míč a ve hře se pokračuje způsobem odpovídajícím důvodu přerušení hry (výkop, kop od branky, kop z rohu, volný kop, pokutový kop, vhazování míče). Míč může být během utkání vyměněn jen se souhlasem rozhodčího.

 

Pravidlo 3 - POČET HRÁČŮ

Hráči

Utkání hrají dvě družstva. Každé družstvo má nejvýše devět hráčů, z nichž jeden musí být brankář.
Minimální počet hráčů pro zahájení utkání je 7, z nichž jeden musí být brankář.
Maximální povolený počet náhradníků jednoho družstva je jedenáct.
Počet střídání během hry není omezen. Hráč, který byl vystřídán, se může vrátit na hřiště jako náhradník za jiného hráče. Střídá se tzv. letmým (hokejovým) způsobem, to znamená, i když je míč ve hře, a to za následujících podmínek:

a) hráč, který opouští hřiště, tak učiní uvnitř vlastní zóny pro střídání. Zóny pro střídání hráčů jsou do 5m od půlící čáry na straně střídaček.

b) hráč vstupující na hřiště tak také učiní uvnitř vlastní zóny pro střídání, ale ne dříve, než hráč opouštějící hrací plochu úplně přejde postranní čáru směrem ven ze hřiště.

c) střídání je dokončeno, když náhradník vstoupí na hrací plochu. Od této chvíle se stává hráčem a hráč, kterého nahrazuje, přestává být hráčem a stává se náhradníkem.

d) náhradník podléhá pravomoci rozhodčího, ať už bude připuštěn ke hře nebo ne.

e) pokud v průběhu letmého střídání vstoupil náhradník na hřiště dříve, než ji střídaný hráč opustil nebo náhradník vstoupí na hrací plochu nebo ji střídaný hráč opustí jiným prostorem než je zóna pro střídání, pokud by mužstvo tímto získalo výhodu, rozhodčí přeruší hru a dle uvážení (závažnosti situace a povaze případného porušení pravidel) nejprve upozorní kapitána družstva na porušení pravidel BFL, pokuď se toto opakovalo, potrestá provinějšího se hráče žlutou kartou (Při dalším porušení pravidla bude následovat žlutá karta pro provinivšího se hráče). A znovu zahájí hru nepřímým volným kopem ve prospěch mužstva, které se neprovinilo, z místa, kde se nacházel míč v okamžiku přerušení hry. Pokud byl míč uvnitř pokutového území provinivšího se mužstva, nepřímý volný kop se bude zahrávat z hranice pokutového území nejblíže místu, kde se nacházel míč v okamžiku přerušení hry.

Brankář si může vyměnit kdykoliv v průběhu hry své místo s jakýmkoli jiným hráčem. Činí tak rovněž letmým způsobem jako hráči v poli. Dres náhradního brankáře musí být shodný s dresem původního brankáře.

Minimální počet hráčů jednoho týmu na hřišti je sedm (6+1). Klesne-li počet hráčů na šest, zápas musí být ukončen.

 

Pravidlo 4 - VÝSTROJ HRÁČŮ

Hráč nesmí mít na sobě nic, čím by mohl ohrozit sebe nebo jiného hráče (včetně všech druhů šperků).

Základní povinná výstroj hráče se skládá z trička (rozlišovací dres) a sportovní obuvi.(Chrániče holení nejsou povinné, za případná zranění způsobená nepoužíváním chráničů si je každý hráč zodpovědný sám). Povolenou obuví jsou tenisky, lehká tréninková obuv z jemné kůže nebo gymnastická obuv s gumovou podrážkou a turfy. Povoleny jsou kopačky (i gumotextilní),  nejsou však  povoleny železné kolíky. Hrát bez obuvi je zakázáno.

Pozn.: Výstroj hráčů kontrolují rozhodčí vždy před začátkem utkání. Pokud dojde v průběhu hry k jakémukoli porušení pravidla 4, bude provinivší se hráč vykázán z hrací plochy, aby si upravil svou výstroj. Tento hráč se smí vrátit do hry pouze tehdy, je-li míč mimo hru a se souhlasem rozhodčího, který se přesvědčí o odstranění závady. Za takto vykázaného hráče smí nastoupit okamžitě náhradník. Pokud hráč závadu neodstraní nebo vstoupí do hry bez souhlasu rozhodčího, bude potrestán ŽK.

 

Pravidlo 5 - HLAVNÍ ROZHODČÍ

K řízení každého ligového utkání musí být rozhodčí - hlavní rozhodčí, delegovaní vedením Báňské fotbalové ligy.

Pomezní rozhodčí jsou delegováni vedením ligy BFL nebo z řad týmů, podle určeného rozpisu od vedení BFL, který bude k dispozici kapitánům ke stažení v sekci "Ke stažení".

Autorita rozhodčího a užívání pravomocí udělených mu pravidly začíná působit v okamžiku, kdy vstoupí do místa, kde je umístěno hřiště a přestává působit v okamžiku, kdy toto místo opustí. 

Hlavní rozhodčí je povinen:

1. Uplatňovat pravidla a dbát na jejich dodržování všemi účastníky utkání
2. Musí mít při sobě patřičné vybavení - píšťalka, žlutá a červená karta, hodinky, tužka, vlastní záznamy o utkání a losovací mince.
3. Vést si záznam o průběhu utkání, o událostech, které se přihodí během, před i po utkání.
4. Upouštět od trestání v okamžiku, kdy je přesvědčen, že kdyby tak učinil, poskytl by výhodu týmu, který se provinil - tzv. výhoda ve hře.

Výklad: Pravidlo o poskytnutí výhody neuplatňovat pokud došlo při zákroku ke zranění, které si vyžaduje okamžité ošetření.

5. Při uplatnění pravidla o výhodě ve hře po zákroku, který je podle pravidel nutno trestat napomenutím nebo vyloučením, rozhodčí hráče napomene nebo vyloučí ihned při první situaci, kdy je míč mimo hru.

6. Dát znamení k opětnému zahájení hry po každém přerušení hry, ke kterému došlo ze strany rozhodčího (tedy nikoli autové vhazování, odkop od branky nebo rohový kop), kromě situace, kdy provádí míč rozhodčího. Pokyn k zahájení hry dává rozhodčí píšťalkou, ústně nebo pokynem ruky.

7. Dbát na dodržení doby trvání hry. Při hře jsou vždy rozhodující hodinky hlavního rozhodčího. Hrací doba je stanovena na 2x25 minut, promarněná doba hry bude HR přiměřeně nastavena.

8. Ukončit předčasně utkání v těchto případech:

a) počet hráčů jednoho z družstev na hrací ploše klesl pod sedm, přičemž toto družstvo již nemá možnost postavit náhradníka

b) v případě úmrtí některého z účastníků hry

c) na zákrok policie

d) při násilí spáchaném na rozhodčím (inzultaci) hráčem, trenérem nebo funkcionářem některého z družstev nebo jinou osobou. Inzultací se rozumí zejména: udeření, kopnutí, úmyslné podražení, násilné vražení, cloumání, vyražení píšťalky z úst, úmyslné udeření míčem nebo jiným předmětem. (Při inzultaci se červená karta neuděluje, ukončí se utkání a vše se popíše v Zápise o utkání).


Hlavní rozhodčí má právo:

1. Přerušit hru pro jakékoliv porušení pravidel.

2. Přerušit hru, jestliže byl podle jeho názoru hráč vážně zraněn, nechat jej podle potřeby ošetřit nebo odnést z hrací plochy a poté hru okamžitě znovu zahájit. Jestliže je (dle rozhodčího) hráč zraněn tak, že to nevyžaduje okamžité ošetření, rozhodčí hru nepřeruší, pokud je míč stále ve hře. Hráč, který je schopen dojít k postranní čáře, nebude ošetřován na hrací ploše. Hráč, který krvácí, musí neprodleně opustit hrací plochu!

3. Vykázat ze hřiště jakéhokoli účastníka utkání, který se podle jeho názoru proviní násilným chováním, vážným faulem ve hře, nadávkami, hanlivými výroky či jiným nesportovním chováním. Po skončení utkání uvede tuto skutečnost a její okolnosti v Zápise o utkání. Takto vykázaný účastník opustí bez zbytečných prodlev hrací plochu (nesmí samozřejmě zůstat ani na hráčské lavičce). V tomto případě provinění se hráč obdrží červenou kartu a bude projednáván tento fakt vedením ligy, a následně přísně trestán. Napomenutí hráče signalizuje rozhodčí žlutou kartou, vyloučení hráče kartou červenou. Ostatní účastníky hry vykazuje ústně.

4. Přerušit nebo předčasně ukončit utkání z těchto důvodů:

a) pro tmu nebo špatnou viditelnost

b) pro špatné povětrnostní podmínky (bouřka, sníh, prudký vítr), které by podle jeho názoru mohly ohrozit zdraví hráčů. Utkání nebude sehráno, o opakování utkání rozhodne vedení BFL.

c) pro nezpůsobilost hrací plochy

d) hrají-li hráči tak, že je ohroženo jejich zdraví a je-li napomínání a vylučování neúčinné a nápravu nezjednají na výzvu rozhodčího ani kapitáni družstev

e) pokud vyloučený hráč, nebo vykázaný účastník utkání odmítá opustit hrací plochu i po uplynutí lhůty stanovené rozhodčím kapitánovi jeho družstva (rozhodčí vždy nejprve stanoví kapitánovi lhůtu cca 2 minuty na zjednání pořádku).

f) pro opakované hrubé nesportovní projevy obecenstva, které by podle jeho názoru mohly ohrozit bezpečnost účastníků utkání (např. opakované vnikání obecenstva na hrací plochu, házení nebezpečných předmětů, petard, světlic apod. na hrací plochu)

5. Vyžádat si, aby konkrétní hráči potvrdili svou totožnost dokladem, kde jsou potřebné údaje a foto, o toto si může požádat i druhý tým.

Každý z týmů má právo si určit svého asistenta rozhodčího při svých zápasech. Praporky jsou k zapůjčení u HR utkání. Pokud tým nevyužije možnost určit si svého asistenta rozhodčího, musí mít na zřeteli, že jeho funkce automaticky přechází na HR utkání.

 

Pravidlo 6 – HRA

HRACÍ DOBA


Utkání je rozděleno na dva poločasy po 25 min. a přestávkou 5 min.

 

ZAHÁJENÍ HRY

1. Před zahájením utkání se provede losování. Družstvo, které los vyhrálo, si zvolí stranu, na kterou bude útočit a zda budou chtít rozlišovací dresy nebo je přenechají protihráčům. Zahajovací výkop má jeho soupeř.

2. Po signálu daném rozhodčím bude proveden zahajovací výkop směrem na polovinu soupeře. Míč při tom musí stát ve středu hřiště na značce a v ustálené poloze. Hráči stojí na svých vlastních polovinách hrací plochy a hráči družstva, které výkop neprovádí, stojí mimo středový kruh, dokud není výkop proveden. Míč je ve hře, jakmile se po provedení kopu pohne směrem kupředu. Hráč provádějící výkop se nesmí míče dotknout podruhé dříve, než se jej dotkl jiný hráč na hrací ploše.


3. Zahajovací výkop je prováděn v těchto případech:

a) na začátku utkání
b) na začátku druhého poločasu
c) po dosažení branky (zahrává družstvo, které obdrželo branku)

4. Po poločasové přestávce si družstva vymění strany a výkop bude prováděn hráčem opačného družstva než na začátku utkání.

5. Branky může být dosaženo přímo ze zahajovacího výkopu.

6. Při jakémkoli porušení bodů 1 - 4 tohoto pravidla, bude výkop opakován. Pouze pokud se hráč provádějící výkop dotkne míče podruhé dříve, než se míče dotkl jiný hráč, bude soupeřovu družstvu přiznán nepřímý volný kop z místa, kde se přestupek stal.

7. Při znovu zahájení utkání po dočasném přerušení hry z jakékoli příčiny neuvedené v těchto pravidlech a nezpůsobené přestupkem nebo chybou některého z družstev, za předpokladu, že míč před tímto přerušením neopustil hrací plochu, rozhodčí vhodí míč rozhodčího v místě, kde se míč nacházel před přerušením hry. V případě, že se míč nacházel v pokutovém území, je míč vhozen na čáře pokutového území v bodě, který je nejblíže místu, kde se míč nacházel při přerušení. Míč je ve hře v momentě, kdy se dotkne země a poté se ho dotkne některý z hráčů na hrací ploše.

Míč rozhodčího se opakuje pokuď:

 1. míč po rozehrání přejde postranní nebo brankovou čáru aniž by se ho dotkl jiný hráč
 2. se míče dotkne některý hráč dříve, než míč dopadl na zem


Čekací lhůta pro obě družstva a rozhodčí je 10 minut od času stanoveného v rozpise utkání.

 

Pravidlo 7 - MÍČ VE HŘE A MÍČ ZE HRY

Míč je mimo hru:

a)když celým objemem přejde brankovou nebo postranní čáru ať už po zemi nebo ve vzduchu.

b) když hra byla přerušena rozhodčím.
c) když se dotkne okolních cizích předmětů

Míč je ve hře:

Ve veškerém ostatním čase od zahájení hry do konce, včetně následujících situací:

a) míč se odrazí od břevna nebo brankové tyče zpět do hřiště.
b) míč se odrazí od rozhodčího stojícího na hrací ploše.

 

Pravidlo 8 - DOSAŽENÍ BRANKY

Branky je dosaženo, přejde-li míč celým objemem přes brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod břevnem. Družstvo, které v průběhu zápasu zaznamená větší počet branek, bude vítězem. Jestliže nebude dosaženo žádné branky nebo bude dosaženo stejného počtu branek oběma družstvy, zápas skončí remízou.

Výklad: Branky nelze dosáhnout přímo z autového vhazování, z nepřímého volného kopu. Vlastní branky nelze dosáhnout ze žádné standardní situace (rohový, volný přímý nebo nepřímý kop). V tom případě se zahrává rohový kop. Dále rozhodčí branku uzná, jestliže brankář v době, kdy je míč ve hře, ho z vlastního pokutového území vhodí do branky soupeřova družstva.

 

Pravidlo 9 - ZAKÁZANÁ HRA A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ

Přímý volný kop

Volným přímým kopem bude potrestáno družstvo, jehož hráč se dopustí některého z následujících přestupků a to způsobem, který je podle rozhodčího nebezpečný, bezohledný anebo použije nepřiměřené síly:

a) kopne nebo pokusí se kopnout soupeře
b) podrazí soupeře, nebo se snaží nastavením nohy nebo skrčením pád soupeře způsobit
c) skočí na soupeře
d) vráží do soupeře nebezpečným způsobem 
e) uhodí nebo se snaží uhodit soupeře
f) na soupeře plivne
g) drží soupeře
h) strčí do soupeře 
ch) zahraje míč rukou (netýká se brankáře ve svém vlastním pokutovém území).

Volný přímý volný kop bude zahráván soupeřovým družstvem z místa, kde došlo k přestupku. Rozhodčí může navíc podle závažnosti přestupku užít napomenutí nebo vyloučení viníka. Pokud hráč družstva spáchá některý z výše uvedených přestupků ve vlastním pokutovém území, bude jeho družstvo potrestáno pokutovým kopem a to bez ohledu na postavení míče v okamžiku přestupku, pokud je míč ve hře. Volný přímý kop z vlastního pokutového území je možno zahrát z kteréhokoli místa v tomto území. 

Nepřímý volný kop

Volným nepřímým kopem bude potrestáno družstvo, jehož hráč se dopustí některého z následujících přestupků:

a) hraje způsobem, který je možno považovat za nebezpečný, např. se pokouší kopnout do míče, který je v držení brankáře
b) není v kontaktu s míčem a přitom úmyslně brání soupeři ve hře (běhá mezi soupeřem a míčem nebo vystavuje tělo tak, aby bránilo soupeři a tvořilo překážku mezi soupeřem a míčem
c) brání brankáři v rozehrání míče rukama
d) v průběhu letmého střídání vstoupí na hrací plochu dříve, než ji vystřídaný hráč opustí nebo na hrací plochu vstoupí nebo ji opustí na nesprávném místě
e) projevuje slovem nebo náznakem nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího
f) proviní se nesportovním chováním (např. se snaží soupeře zmást výkřikem přihraj, pusť apod., používá na hřišti sprostých slov ať už k sobě či jiným osobám, odmítá si okamžitě upravit výstroj po upozornění rozhodčím, po vyzutí obuvi pokračuje ve hře bez ní) 
g) dopustí se jiného přestupku, který není přesně specifikován, ale kvůli němuž je hra přerušena za účelem napomenutí nebo vyloučení hráče


Dále bude volným nepřímým kopem potrestáno družstvo, jehož brankář se dopustí některého z následujících přestupků:

h) rukama se dotkne míče, který mu byl úmyslně přihrán hráčem jeho družstva a to částí nohy od kolene níže (týká se i autového vhozu)

Nepřímý volný kop bude zahráván z místa, kde došlo k přestupku, mimo případy, kdy k přestupku došlo uvnitř vlastního brankového území. V takovém případě zahrává soupeřovo družstvo volný nepřímý kop z čáry  brankového území v bodě, který je nejbližší místu přestupku.

Pro rozlišení volného nepřímého kopu od přímého zvedá rozhodčí při nepřímém kopu nad hlavu napnutou paži a drží ji nad hlavou tak dlouho, dokud se míč rozehraný z tohoto kopu nedotkne jiného hráče nebo neskončí mimo hru.


Napomenutí hráče

Hráč bude napomenut, jestliže:

a) v průběhu letmého střídání vstoupí na hrací plochu dříve, než ji střídaný hráč opustí nebo na hrací plochu vstoupí z nesprávného místa
b) opakovaně porušuje pravidla hry
c) projevuje slovem nebo náznakem nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího
d) proviní se nesportovním chováním podle bodu 2.g. tohoto pravidla
e) úmyslně opustí hrací plochu mimo zónu pro střídání bez povolení rozhodčího
f) odmítá dodržet řádnou vzdálenost od míče při soupeřově rozehrání 
g) zmaří soupeři slibně se rozvíjející akci nedovoleným zákrokem, za který se nařizuje volný přímý, event. pokutový kop

Pokud hráč nasbírá v průběhu ročníku 4xŽK nebo 1xČK, nesmí nastoupit v dalším utkání.

Vyloučení hráče

Hráč bude vyloučen ze hry, pokud se dopustí následujících přestupků:

a) proviní se nebezpečným faulem
b) chová se hrubě nesportovně
c) používá urážlivých nebo hanlivých výroků
d) podruhé se proviní napomínatelným přestupkem (druhá žlutá karta)
e) plivne na soupeře nebo jinou zúčastněnou osobu
f) zabrání soupeři ve skórování úmyslným zahráním rukou (kromě brankáře ve vlastním pokutovém území)
g) zmaří soupeři vyloženou brankovou příležitost nedovoleným zákrokem, za který se nařizuje volný přímý, event. pokutový kop

Pokud je hráč vyloučen za přestupek v bodě b až d aniž by došlo k jinému porušení pravidel, pak bude hra po vyloučení hráče znovu zahájena nepřímým volným kopem z místa přestupku proti jeho družstvu.

Dojde-li k vyloučení hráče, nesmí se dotyčný hráč znovu vrátit do hry a nesmí se zúčastnit následujícího zápasu.

POKUD NENÍ ZDE UVEDENO JINAK, PLATÍ V CELÉM ROZSAHU PRAVIDLA FOTBALU FAČR V PLATNÉM ZNĚNÍ.

 

Pravidlo 10 - VOLNÝ KOP

Volné kopy se rozdělují do dvou kategorií:

Přímý - ze kterého lze přímo dosáhnout branky, nikoliv však vlastní 
Nepřímý - ze kterého nemůže být přímo dosaženo branky, pokud se před dosažením branky míče nedotkl jiný hráč než hráč zahrávající volný kop.

1. Od místa, ze kterého se zahrává volný kop, musí být všichni hráči soupeřova družstva vzdáleni nejméně 9,15 metrů. Míč takto rozehrávaný musí ležet v klidu na místě kopu a ve hře je až poté, co se pohne.
2. Pokud se hráč družstva, proti kterému je volný kop zahráván, přiblíží k míči dříve, než je míč ve hře, rozhodčí nařídí opakování volného kopu a provinivšího se hráče napomene.
3. Hráč zahrávající volný kop se po jeho zahrání smí znovu dotknout míče až poté, co se jej dotkl kterýkoli jiný hráč. Pokud hráč toto pravidlo poruší, nařídí rozhodčí proti jeho družstvu nepřímý volný kop z místa, kde se hráč dotkl míče podruhé.
4. Pokud dle názoru HR hráč zbytečně otálí s rozehráním kopu, obecně při jakémkoliv navázání hry, bude potrestán ŽK a kop provádí opět totéž družstvo.
5. Volné kopy zahrávané z vlastního pokutového území mohou být rozehrány z kteréhokoliv místa uvnitř tohoto území.

 

Pravidlo 11 - POKUTOVÝ KOP

Pokutový kop se nařizuje proti družstvu, jehož hráč se dopustil přestupku, za který se nařizuje volný přímý kop a to uvnitř vlastního pokutového území. Z pokutového kopu může být přímo dosaženo branky. V případě zahrávání pokutového kopu musí být vždy doba trvání hry příslušného poločasu prodloužena tak, aby mohl být pokutový kop řádně zahrán. Ať je pokutový kop zahráván v průběhu normální hrací doby nebo v průběhu nastavení, branka musí být uznána i přes to, že míč před tím než prošel mezi brankovými tyčemi a pod břevnem se dotkl buď některé z těchto tyčí nebo břevna nebo brankáře, nebo kombinace těchto možností, za předpokladu, že nedošlo k jinému porušení.

Při zahrávání pokutového kopu musí být dodrženy tyto zásady:

a) míč musí stát v klidu na pokutové značce
b) hráč, který kop zahrává, musí být před tím, než dá rozhodčí pokyn k zahrání, zřetelně identifikován zvednutím ruky
c) bránící brankář musí stát čelem do hřiště na své brankové čáře, kdekoliv mezi brankovými tyčemi dokud míč není ve hře (může pohybovat nohama a činit klamné pohyby tělem)
d) hráč zahrávající pokutový kop musí kopnout míč dopředu a nesmí se míče dotknout podruhé dříve, než se míče dotkne kterýkoli jiný hráč. Míč je ve hře, když se pohne vpřed.
e) ostatní hráči obou družstev zůstávají na hrací ploše mimo pokutové území a pokutový oblouk, a ne blíže brankové čáře než míč
f) hráči neprovádějící pokutový kop, nesmí opustit předepsané postavení dříve, než bude míč ve hře.

Za porušení ustanovení tohoto pravidla:

bránícím družstvem: kop bude opakován, pokud nebylo dosaženo branky

útočícím družstvem: před zahráním kopu a je-li dosaženo branky, ta nebude uznána a kop bude opakován

hráčem provádějícím kop: po zahrání kopu, bude soupeřovu družstvu přiznán nepřímý volný kop.

 

Pravidlo 12 – VHAZOVÁNÍ

Přejde-li míč celým svým objemem přes pomezní čáru, ať už po zemi nebo ve vzduchu, bude vhazován zpět do hry jakýmkoli směrem z místa, kde přešel postranní čáru. Rozehrávat bude hráč opačného družstva, než toho, jehož hráč se míče dotkl poslední na hrací ploše.

Pro rozehrání platí tyto zásady:

1. Hráč musí vhazovat na pomezní  čáře v místě, kde přešel míč pomezní čáru.
2. Hráč provádějící vhazování nesmí svýma nohama překročit pomezní čáru (musí mít nohy za čárou vně hřiště nebo přesně na ní)
3. Hráč, který provedl vhazování, nesmí hrát míčem podruhé dříve než se míče dotkne kterýkoli jiný hráč, jinak je přiznán soupeřovu družstvu nepřímý volný kop z místa, kde se hráč dotkl míče podruhé. Míč je ve hře, jakmile je vhozen.
4. Hráči družstva neprovádějící vhazování nesmí být blíže než 2m od hráče, který vhazuje.
5. Z vhazování nemůže být přímo dosaženo branky. V případě porušení bodů 1 až 3 je rozehrání přiznáno hráčům soupeřova družstva.

 

Pravidlo 13 - KOP OD BRANKY

Kop od branky je jedním ze způsobů navázání hry. Přímo z kopu od branky je možno dosáhnout branky (ne vlastní). Kop od branky nařídí rozhodčí, jestliže míč, kterého se jako poslední dotkl hráč útočícího družstva, přešel po zemi nebo ve vzduchu celým svým objemem brankovou čáru a nebylo přitom dosaženo branky podle pravidla 8.

1. Míč musí opustit pokutové území, teprve potom je ve hře, dříve se ho nesmí žádný hráč dotknout
2. Hráči soupeřova družstva musí zůstat mimo pokutové území, z něhož je kop od branky rozehráván.

Pozn.: Při porušení bodů 1 a 2 se kop od branky opakuje.

3. Brankář nesmí hrát míčem podruhé ani mimo pokutové území, pokud se míče mezi tím nedotkl kterýkoli jiný hráč.
4. Brankář, který míč rozehraje, se nesmí míče znovu dotknout dříve, než se míče dotkne kterýkoliv hráč.

Pozn.: Při porušení bodů 3 a 4 bude proti brankářovu družstvu nařízen volný nepřímý kop z místa, kde se brankář míče dotkl podruhé. Pokud k tomu došlo uvnitř jeho brankového území, bude kop rozehráván z čáry brankového území nejblíže k místu přestupku.

Výklad: Pokud by z odkopu od branky brankář dosáhl vlastní branky a míč při tom neopustil pokutové území, branka neplatí a kop od branky se opakuje. Pokud ovšem brankář zachytí míč ze hry a hodí si ho do branky, branka platí, míč byl ve hře. A pokud zachytí brankář míč ze hry, nemusí ho rozehrát mimo pokutové území.

 

Pravidlo 14 - ROHOVÝ KOP

Přejde-li míč celým objemem brankovou čáru mimo část mezi brankovými tyčemi a pod břevnem, ať už ve vzduchu nebo po zemi a byl naposledy zahrán hráčem bránícího družstva, bude zahráván rohový kop.

Pro zahrání rohového kopu platí tyto zásady:

a) míč musí stát nehybně na spojnici autové a brankové čáry nebo na čtvrtkruhu (1m)
b) hráči družstva, které kop neprovádí, musí dodržet vzdálenost 9,15 m od místa rozehrání
c) hráč zahrávající rohový kop nesmí hrát míčem podruhé dříve, než se míče dotkl kterýkoli jiný hráč, jinak je soupeřovu družstvu přiznán nepřímý volný kop z místa, kde se hráč dotkl míče podruhé. Míč je ve hře, jakmile se pohne.
d) přímo z rohového kopu může být dosaženo branky.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pravidla byla vytvořena z pravidel FAČR a nesrovnalosti budou řešeny s vedením ligy.
Pokud pravidla BFL nestanový jinak, platí Pravidla fotbalu FAČR v nejnovějším znění.

Odkaz na pravidla FAČR v plném znění najdete zde.PLATÍ OD 01.10.2011